Skiljemannautbildningen

 

Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) samt med bred uppslutning av erfarna svenska och utländska skiljemän, en för svenska förhållanden unik utbildning.

 

Den bärande tanken bakom kursen är att föryngra och utvidga den svenska skiljemannakåren så att fler internationella skiljeärenden förläggs till Sverige.

 

Utbildningen, som arrangerats fyra gånger tidigare åren 2006, 2008, 2010 och 2013-2014, är mycket givande men också relativt krävande. Du bör inte anmäla dig om du inte har möjlighet att ägna ungefär en heldag varannan vecka för förberedelser inför de olika utbildningstillfällena. Observera att samtliga kursledare ställer upp utan ersättning.

 

Läs mer om Skiljemannautbildningen 2016-2017